Dry needling

Dry needling is een evidence based behandelvorm waarbij de triggerpoints (pijnpunten) in de spieren worden opgezocht en behandeld met een fijn naaldje. De spieren die verantwoordelijk zijn voor uw klachten worden met een fijn naaldje aangeprikt met als doel deze snel en langdurig te ontspannen. Aangezien er geen vloeistof wordt ingespoten, spreekt men over ‘dry needling’. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dry needling niet hetzelfde als acupunctuur. Bij dry needling is het echt de bedoeling om triggerpoints in bepaalde spieren te doen ontspannen, terwijl bij acupunctuur het effect eerder energetisch is en over het hele lichaam.

Maak een afspraak

Triggerpunten kunnen zowel acuut ontstaan of door langdurig een verkeerde houding aan te nemen. Verkeerde bewegingen, sportletsels, ongevallen, instabiele gewrichten waardoor spieren harder moeten werken en psychologische factoren zoals stress en depressie zijn de meest voorkomende oorzaken van triggerpunten.

Dry needling maakt deel uit van een totaalbehandeling en wordt er na het prikken nog wat nabehandeld aan de hand van stretching, circulatie-oefeningen, of andere behandeltechnieken.