Algemene kinesitherapie en revalidatie

Kinesitherapie betekent letterlijk therapie van de beweging. De voornaamste doelstelling van onze therapie is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen. Dit kan onder andere toegepast worden binnen de curatieve zorg, waarbij patiënten door middel van manuele handelingen en aangepaste oefentherapie hun bewegingsmodaliteiten geoptimaliseerd worden na bv. een operatieve ingreep of trauma.

Daarnaast wordt kinesitherapie ook preventief ingezet om de risico’s van bv. obesitas te minimaliseren of bv. valpreventie bij de oudere patïent. We trachten om de patiënt te motiveren en activeren om zo de gevolgen van acute of chronische aandoeningen van het bewegingsstelsel te verhelpen en de levenskwaliteit van de patiënt te optimaliseren.

Maak een afspraak
Algemene kinesitherapie en revalidatie Kinetime
Algemene kinesitherapie en revalidatie Kinetime